تا تو رفتی همه گفتند:
از دل برود هر انکه از دیده برفت!...

و در ان لحظه به ناباوری و غصه ی من خندیدند!...

و کنون اه تو ای رفته سفر

که دگر باز نخواهی برگشت.

کاش می امدی و می دیدی
...
که در این کلبه خاموش هنوز

یادگار تو بجا ست .

کاش یک لحظه سرود شب اندوه مرا میخواندی

که چها بر من ازرده گذشت. !

کاش میدانستی که در این عرصه ی دنیای بزرگ

من چقدر تنهایم ...

وبدانی تو که

از دل نرود یار چو از دیده برفت ...
/ 0 نظر / 2 بازدید