احمد شاملو

 

 

و هر انسان برای هر انسان برادری ست

روزی که دیگر در خانه هایشان را نمی بندند

قفل افسانه ای ست و قلب برای زندگی بس ...

روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است

تا تو بخاطر آخرین حرف بدنبال سخن نگردی

روزی که آهنگ هر حرف زندگی ست

و من آن روز را انتظار می کشم

حتی اگر روزی که دیگر نباشم

 

/ 0 نظر / 2 بازدید