گفتار نیک

 

موقع روی آوردن هر مصیبتی:

۱- از خود بپرسید: بدتر از بدش چه خواهد بود؟

۲- خود را برای قبول آن
در صورت لزوم آماده کنید

۳- آنوقت با آرامش در رفع و اصلاح آن بدتر از بد بکوشید

(دیل کارنگی)

 


جوان می‌تواند به آنچه می‌خواهد برسد به شرط آنکه دست از دامن

تصمیم استوار رها نکند

(توماس)اگر آنچه را که از گذشته تجربه گرفته‌ایم در آینده بکار ببریم، مثل اینست که دوبار عمر کرده‌ایم

(محمد حجازی)من به هیچ وجه اجازه نمی‌دهم تحت هیچ شرایطی مأیوس گردم سه چیز لازم برای رسیدن به یک
هدف با ارزش عبارت است از کار، استقامت و عقل سلیم

‌ (ادیسون)مهمترین دستور زندگی اینست که انسان اعتماد به نفس داشته باشد و در پرتو سعی و جدیت به
مقام و منزلت برسد

(میکل آنژ)آنکس که اراده و استقامت دارد روی شکست را نمی‌بیند


موریس مترلینگ))خنده بهترین اسلحه جنگ با زندگی است


(آناتول فرانس)به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه‌ات براه افتد


(شیلون)

 


دور اندیشی و پیشبینی وسیله‌ایست که با آن می‌توان

 بدی و شر را در هسته خفه کرد و سوزاند


(کنفسیوس)

 

/ 0 نظر / 2 بازدید