در هردوصورت

    چه دوستم داشته باشی و چه ازمن متنفر باشی در هردوصورت بهم لطف میکنی چون اگه دوستم داشته باشی تو قلبت هستم و اگه ازم متنفر باشی تو ذهنتم....

/ 0 نظر / 2 بازدید