گاو مش حسن

منصفانه که نگاه میکنم می بینم ....

هیچ فرقی نمی کرد عاشق او باشم یا گاو مش حسن ،

هـــــــــــــــــــــر دو به یک اندازه عشق را میفهمیدند ................
/ 0 نظر / 13 بازدید