فکر تخریب من نباش فقط پلی بودم برای عبورت ... به آخر که رسیدی ؛ دست تکون بده ! ... خودم فرو می ریزم !!!..
/ 0 نظر / 2 بازدید