قلب من همچنان ادامه میدهد

هر شب در رویاهایم

تو را می بینم؛تو را احساس میکنم

به این دلیل میدانم تو به راهت ادامه میدهی

از فاصله های دور بین ما

آمده ای که نشان دهی پا بر جا هستی

نزدیک یا دور هر کجا که باشی

معتقدم که این قلب پا بر جاست

یک بار دیگر این درب را بگشا

تا ببینی اینجا در قلب منی

و قلب من همچنان ادامه میدهد

عشق یکبار به سراغ ما می آید

و برای یک عمر عاشق می مانیم

و هرگز نگذاریم برود تا زنده هستیم

تا مرگ

عشق زمانی شروع شد که به قلبم آمدی

یک زمان خوب که به آن دل بستم

تا زنده هستم ادامه خواهیم داد

نزدیک یا دور هر کجا که باشی

یقین دارم آن قلب ادامه خواهد داد

یک بار دیگر درب را بگشا

تا ببینی اینجا در قلب من هستی

و قلب من همچنان ادامه خواهد داد

تو اینجا هستی چیزی مرا نمی ترساند

و میدانم قلبم ادامه خواهد داد

ما همیشه پا بر جا هستیم

در قلب من جای تو امن است

و قلب من همچنان ادامه میدهد

  

تقدیم به بزرگ مردی که

می دونم چقدر حساب و کتابو دوست داره....

می خواهم بدونه که منم دوسش دارم

 

و منو ببخشه به خاطره تصمیمم 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
babak

salam matno khondam zeba va del neshin bod.arezomand salmat va maofagyet va shady shoma babak