خوشا دیدار ما در خواب

 

 

ضیافت های عاشق را خوشا بخشش . خوشا ایثار


خوشا پیدا شدن در عشق . برای گم شدن در یار


چه دریایی میان ماست . خوشا دیدار ما در خواب


چه امیدی به این ساحل . خوشا فریاد زیر اب


خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن


خوشا مردن . خوشا از عاشقی مردن/ 0 نظر / 2 بازدید