دریاب ...روزها در گذرند ...


تپش ثانیه ها را دریاب ...


لحظه های بی کسی ...


هُرم دستان تو را می خواهند ...


روزها در گذرند ...


تپش قلب مرا هم دریاب .../ 0 نظر / 2 بازدید