چهل‏ستون

 
 

باغ چهل‏ستون که بالغ بر 67 هزار متر مربع مساحت دارد،


 در دوره شاه‏عباس اول احداث گردیده


 و در وسط آن عمارتى ساخته شده


 و در سلطنت شاه‏عباس دوم در ساختمان موجود مرکزى،


 تغییرات کلى صورت گرفته است

______________________________


اگرچه انعکاس ستونهاى بیست‏گانه،

 تالار چهل‏ستون در حوض مقابل عمارت،

 مفهوم چهلستون را بیان مى‏کند

 ولى در حقیقت عدد چهل در ایران،

 کثرت و تعداد را مى‏رساند

 و وجه تسمیه عمارت مزبور به چهل ستون‏

به علت تعداد زیاد ستونهاى این کاخ مى‏باشد

 

/ 0 نظر / 2 بازدید