اینجا گرگها هم افسردگی مفرط گرفته اند...
دیگر گوسفند نمی درند...
به نی چوپان دل می سپارند و گریه می کنند
/ 0 نظر / 2 بازدید