احمد شاملو

 
دیگر هیچ چیز نمی‌خواهد مرا تسکین دهد.

دور از تو من شهری در شبم ای آفتاب

و غروبت مرا می‌سوزاند.


من به دنبالِ سحری سرگردان می‌گردم

...


 
 
/ 0 نظر / 2 بازدید