قـشـنـگتریـن ـ اشتباه

حس تو......لمس تو......دســـــــــــــــــــــت تو......خاطره شد


عشق تو...... یاد تو...... اســــــــــــــــــــــم تو......خاطره شد

   

مثل یه حـس زیبا.. مثل یه خـــــــــــــــــواب کـــــوتــــــاه


من اســـــــمتو گذاشتم..قـــــشنـگترین اشتبـــــــــــــــــاه


بی تو هر لحطه مـــــن.. شکـــــــــــــست بــی صــدا بود


این خنده ها دروغــه.. بــــــی تو شــــادی کـــــــجا بــود


حــس نوازش تــــــــو..هــــــــــنـوز روپـــــوســت مـــنه


گرمی خــوب دســـتات..منو آتیـــش مــــــــــــــــــی زنـه


روزای شادی و عـــشق..حیف که جــه زود مــی کـذره


از قصه من و تو ..چـــــــی مــوند به جـــــز خــــــاطـره


یه قـــاب عکــــس خالی..زیـــر پا مونــــــــد همــــیشــه


یه پنجره که هـرگز..به جــــــــائــی وا نمـــــــی شــــــه


گرفته هـر ستـــــــاره..فـــانوس عشــــــــــق به راهـت


نرفت از یــــــاد آینــــه.. هــنوز رنــــــگ نــگاهــــــــت


رفتی تو از زندگیم.. انگــــــار که یک خـواب بــــــــودی


تو لحظه های عمرم..افســـــوس که کمیـــــــاب بــودی


می دونــــــستم از اول..این رســــــــــم زندگی نیــــست


خوشبخـــــتی ها زود گــــذر..هرگز همیشــــگی نیسـت


به دنبــــال یه رویــــــا..که دست نیــــــــافتنــــــی بــــود


مــــــی دونـــــستم از اول..قلبـــــــم شکســــــتنی بــــود


مثل یه حس زیـــــبا.. مثل یه خــــــــــــــواب کوتــــــــاه


من اســــــــــــمتو گذاشــــــــــتـــــــــــم


قـــــــــشــــــنـــــــگـــــــتریــــــــــــن اشــــــــــتبـــــــــــاه


 

/ 0 نظر / 2 بازدید