15

 

 

سـهم من


خـانه ای اجاره ای در قلب تـوست


و هـر روز تـرس از ریـخـتـن وسـایلم در کـوچه هـا

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید