نمی‌دانم یک زن وقتی اشک‌هایش را پاک می‌کند
و با خودش قرار می‌گذارد
که "دوست داشتنی"های دنیای گذشته اش را فراموش کند،
چه‌قدر غصّه می‌خورد؟
چون خودم هرگز این کارو نکردم
اما این را خوب می‌دانم
که یک زن اگر
جزء ِ "دوست داشتنی"‌های دنیای کسی باشد
و حس کند که کم‌کم دارد فراموش می‌شود...
خیلی‌خیلی بیش‌تر غصّه می‌خورد

/ 0 نظر / 2 بازدید