منصفانه که نگاه میکنم می بینم ....
هیچ فرقی نمی کرد عاشق او باشم یا گاو مش حسن ،
هـــــــــــــــــــــر دو به یک اندازه عشق را میفهمیدند ................
/ 0 نظر / 2 بازدید