شعر

مصراع نخست:

من تو را می بوسم

در مصرع بعد هم تو را می بوسم ایراد ندارد...!

به کسی چه..؟

اصلاْ شعر خودم است من تو را می بوسم....

/ 0 نظر / 2 بازدید