9

 

دوستى من شبیه باران نیست که گاهى بیاید و گاهى نه

 

دوستى من شبیه هواست!


ساکت، اما همیشه در اطراف تو

 

/ 0 نظر / 2 بازدید