وای از شبها


تمام خنده هایم را نذر کرده ام که گریه ام نگیرد


اما شبها


وای از شبها


هوای آغوشت دیوانه ام میکند،


و من در اشک غرق می شوم...!­­
/ 0 نظر / 2 بازدید