رسم فراموشی

 

 

در مکتب ما رسم فراموشی نیست
در مسلک ما عشق هم آغوشی نیست
مهر تو گر به هستی ما افتاد
هرگز به سرش خیال خاموشی نیست

/ 1 نظر / 2 بازدید
اميد

به همين خاطر مذهبی هستيد دختر خانم اميد