تمامـَش ادعاست ...

اعترافــ بآید کرد


تمامـَش ادعاست ...


خصوصا که زن باشی


گاهی ،بیشتر از گآهی


دلتــــ تنگ میشود


برای ِ یک تکیه گـآه


برای یک آغـــوش


برای ِ یک بودن


بودنی که لحظــه ای از آن


جبران میکند


تمام نبودن هآیَش رآ

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید