اندیشه های الهام بخش

 • اخلاق نیروی تفکر را  می افزاید و بین  ادمیان  تخم صلح می پاشد
 •  وبیشتر از

 • علم و هنر ٬پایه ی تمدن حقیقی است.

 • برای دفاع در مقابل انتقادی که از تو میشود وقت  تلف نکن .

 • هر گز از به دست اوردن ان چه که می خواهی ٬ناامید نشو .
 • کسی که  ارزو های بزرگ دارد بسیار قوی تر از کسی است که فقط واقعیت ها را در دست دارد.

 • یادت نرود بالاترین نیاز عاطفی هر کس مورد تحسین واقع شدن است .

 • چیز های کم اهمیت را تشخیص بده و سپس ان ها را نادیده بگیر .

 • هر کجا به پیش داوری وتبعیض بر خوردی با ان مبارزه کن و

 • از هر چه داری استفاده کن و نگذار در اثر عدم استفاده بپوسد

 • هرگز از کسی که چک حقو قت را امضا می کند انتقاد نکن .
 •  اگر از کارت راضی نیستی استعفابده .

 • مردم را به اندازه قلبشان اندازه بگیر
 • ٬نه به اندازه ی حساب بانکی شان

 • برای همه مو جودات زمین احترام قائل باش

 • به جز مواردی که مربوط به مرگ و زندگی  است
 •  همواره  خود را  رها کن و اسوده باش.
 • هیچ چیز ان قدر که در ابتدا به نظر می رسد مهم نیست

 • هر کاری  که از دستت بر می اید  برای کار فر مایت انجام بده .
 •  این یکی از بهترین  سر مایه گذاری های عمرت  خواهد بود .
 • اشخاص عاقل و با اخلاق انسانی هر گز کلامی بر زبان نمی اورند
 •  که احساس های  دیگران  را جریحه دار سازند
 •  
 • عقیده ای که مردم از ترس جان شان  بپذیرند پایدار نیست .
/ 0 نظر / 2 بازدید