ساده میگویم
دوستت دارم
بی آنکه هراس داشته باشم از نگاه های گریزانت
ساده میگویم
دوستت دارم
بی آنکه دلم بلرزد از انبوه سکوتت !
... ساده میگویم
دوستت دارم
تو ...
دوستم نداشتی هم ، نداشته باش
...من ...
به آن اندازه ای که تو باید دوستم میداشتی و نداشتی ، دوستت دارم
ساده میگویم

/ 0 نظر / 2 بازدید