وای از شبها

 

تمام خنده هایم را نذر کرده ام که گریه ام نگیرد


اما شبها


وای از شبها


هوای آغوشت دیوانه ام میکند،


و من در اشک غرق می شوم...!

 

/ 0 نظر / 2 بازدید