قرار

 

اگه دلم تنگ میشه خیلی برات منو ببخش


اگه نگام گم میشه تو شهر چشات .....بازم منو ببخش

منو ببخش اگه شبا ستاره ها رو میشمرم


اگه همش پیش همه بهت میگم دوست دارم

منو ببخش اگه برات سبد سبد گل می چینم


منو ببخش اگه شبا فقط تورو خواب می بینم

منو ببخش اگه تورو میسپرمت دست خدا


اگه پیش غریبه ها به جای تو میگم شما

منو ببخش اگه واسه چشمای تو خیلی کمم


تو یه فرشته ای و من خیلی باشم یه آدمم

منو ببخش اگه فقط می خوام بشی مال خودم


ببخش اگه کمم ولی زیادی عاشقت شدم.......

 

خیلی زیاد

 

/ 0 نظر / 2 بازدید