من همان زنی هستم که بعد ها به دخترت نشان می دهی
و می گویی این زن را دوست داشتم..
او از تو می پرسد که چه شد از یکدیگر جدا شدید؟
بگو، تقصیر خودش بود..
دیوانه بود..
نشانه اش هم این است که او هنوز هم عاشق من است ....
/ 0 نظر / 2 بازدید