نفهمیدم چه شد که باز
یکهو و بی هوا ....هوای تو کردم
دیدم دارد ترانه ای به یادم میاید
گفتم شوخی کردم به خدا!؟
میخواستم صورتم از لمس لذیذ باران...
فقط خیس_گریه شود
ورنه کدام چشم
کدام بوسه
کدام گفتگو؟!....
/ 0 نظر / 2 بازدید