اگر کسی را نیافته‌ای که با رفتنش
نابود شوی،
تمام زندگی‌ات را باخته‌ای!
این را منی می‌گویم
که روزهایم را کسی برده است جایی دور!
... پیچیده دور بازوان
کوک کرده روی ساعت
دکمه کرده به پیراهن
یا ریخته لابلای خاکسترهای سیگار!
باقی را هم گذاشته توی کمد
برای روز مبادا ..!
/ 0 نظر / 2 بازدید