ایـــن آخـــرین بـارم بـــود!
دیــگـــر احسـاسـم را برای کسی عریان نمیکنم
.
.
... .
... ... ... ... صــــداقــــت یعنــی
... .
.
.
حمــاقــــــت
/ 0 نظر / 2 بازدید