می گویند موقع مرگ همه زندگی مثل فیلم از جلوی چشم آدم رد می شود .

به فیلم زندگی ام که فکر میکنم

به مردن علاقه مند می شوم
...
شاید

آن موقع یک بار دیگر دیدمت!!!
/ 0 نظر / 2 بازدید