تو را گم کرده ام امروز
و حالا
لحظه های من ...
گرفتار سکوتی سرد و سنگینند

و چشمانم....
... که تا دیروز به عشقت می درخشیدند
نمی دانی چه غمگینند!

نمی دانم چه خواهد شد؟
... پر از دلشوره ام
بی تاب و دلگیرم
کجا ماندی که من بی تو
هزاران با در هر لحظه
میمیرم !!!
/ 0 نظر / 2 بازدید