دریا سرنوشتم را به یاد آور، دنیا سرگذشتم را نکن باور....
 
16 سال از رفتنت میگذره.........
/ 0 نظر / 2 بازدید