دلم

امروز دلم واسه داشتنت پر که نه پرپر می زنه ...

واسه بودنت.. بغلت...

اینکه سرمو بذارم روی شونه ات و دستاتو فرو کنی لای موهامو بگی :

مال ِ خودمی ! بعد ببینی که چه جوری دلم ...

با همین دو سه حرف ِ تو آروم می شه ..

امروز دلم خیلی امنیت ِ تو رو می خواد خیلی ...
/ 0 نظر / 12 بازدید