اونی که میخواد بره ؛ اگه بمونه پیشت هم رفته ! کنارت نشسته باشه هم رفته ، بغلت کنه ماچت کنه هم رفته .... رفته ولی هست ! هست ؛ ولی .... رفته ... !!!
/ 0 نظر / 2 بازدید