شکایت

 

خدایا یه بار شد بگی:

 

ای کسانی که ایمان آوردید حالتون چطوره؟

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهــــــــــــــــــربان

تو را خدا این حرف ها را به خدا نزن ..اشکال از بندگی ماست .بنده سرخود و بی وفایی هستیم ..اون که فقط داره به ما لبخند می زنده