اما......تو دنیای منی

امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا،

به دنیا اعتمادی نیست

/ 1 نظر / 2 بازدید
مریم

سلام مامانی نازی تپلی.................... چرا به من سر نمی زنی ؟