حمید مصدق

باز باران بی ترانه

بی صدا و بی نشانه

با تمام اشکهای شبانه

میخورد بر فرش خانه

کودکی تنها به خانه

...باز گریه باز ماتم

باز می ایدصدای چک چک غم

ترس می بارد ز خانه

میخورد باران به شیشه
/ 0 نظر / 12 بازدید