احمد شاملو

 

و هر انسان برای هر انسان برادری ست

روزی که دیگر در خانه هایشان را نمی بندند

قفل افسانه ای ست و قلب برای زندگی بس

...

روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است

تا تو بخاطر آخرین حرف بدنبال سخن نگردی

روزی که آهنگ هر حرف زندگی ست

و من آن روز را انتظار می کشم

حتی اگر روزی که دیگر نباشم 

 

/ 9 نظر / 32 بازدید

روزی که انسان به معنای واقعی خود میرسد و از نور خدا تغذیه میشود[گل]

وهاب

روزی که انسان به معنای واقعی خود میرسد و از نور خدا تغذیه میشودگل

وهاب

روزی که انسان به معنای واقعی خود میرسد و از نور خدا تغذیه میشود[گل]

وهاب

روزی که انسان به معنای واقعی خود میرسد و از نور خدا تغذیه میشود[گل]

وهاب

فکر کردم نظرم ارسال نشد سه بار فرستادم[نیشخند]

mohammad

مهربان اگر من این قدر خودم را کوچک میکنم دلیلش کوری و وابستگی نیست من آنقدر تحقیر شدم که میخواهم تو بزرگی را تجربه کنی پس حتی اگر مرا در حقارت رها کنی من برای بزرگی تو میکوشم بزرگی کن ...........