جام عشق با صدای زیبای میراث

 

 

از جام عشقت نازنین یارا

شبی بنوشان جرعه ای ما را
ای فدای اون همه عطروبوی تو

ای فدای نازو قهر تو
در تب عشقت همی سوزمو سازم

در فراقت روزو شب نغمه پردازم
از همه دل کندمو دل به تو بستم

از شراب عشق تو من همیشه مستم

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید