دار و ندارم


یه نفر آمد قرارم را گرفت برگ و بار شاخسارم را گرفت


چهار فصل من بهار بود ،حیف باد پائیزی بهارم را گرفت


اعتباری داشتم در پیش عشق با نگاهی اعتبارم را گرفت


عشق یا چیزی شبیه عشق بود آمد و دار و ندارم را گرفت
/ 0 نظر / 2 بازدید