اسیر

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

در دام مانده باشد صیاد رفته باشد

ازآه دردناکی سازم خبر دلت را 

روزی که کوه صبرم بر باد رفته باشد

آواز تیشه امشب از بیستون نیامد

گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد


/ 0 نظر / 2 بازدید