تنهایی

 

چقدر در تاریکی و تنهایی شعر نوشتن خوب است


اگر در این ترانه ها فریاد هم بزنم


کسی نمی شنود


اگر حتی در ناباوریشان بمیرم


کسی گریه نمی کند


اگر از تو بخواهم که برگردی و بمانی


هیچ کس سادگی و خوش خیالی ام را


ملامت نمی کند


این ترانه ها را دوست دارم


که واگویه ای از خلوت و تنهایی همیشه من اند


حتی اگر تو

به ساده بودنشان بخندی

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید