منو از عشق پُر کردی،
تو با چشمایِ رویایی!
نجاتم داده آغوشت،
منو از مرزِ تنهایی!
نگاهم کن که می تونم،
بخونم حرفِ چشماتو!
حقیقت داره این احساس،
من عاشق تر شدم با تو................
/ 0 نظر / 2 بازدید