پشت اینروز ها...
اگر فردایی نباشد...
پشت این ابرها خورشیدی...
پشت پلک های تو اما...
نگاهیست که دوستش دارم...
/ 0 نظر / 2 بازدید