زخم شدم شیشه به زخمم نشست... شیشه شدم سنگ
سرم را شکست... یارب اگر سنگ شوم لحظه ای!!! بر
دل این سنگ چه خواهد گذشت...؟

/ 0 نظر / 2 بازدید