نکنه

 

اگر کسی تو را آنطور که می خواهی دوست ندارد

به این معنی نیست

که تو را با تمام وجودش دوست ندارد

 


 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
محسن بی غم

راستيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييی اوللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل شدم

محسن بی غم

سلام ...ممنونم که سر میزنی ...دلت خیلی پره؟؟؟؟تو هم مثل من عاشق شعرای داریوشی ؟....شاد باشی بی غم

محسن بی غم

راستييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييی شمال چه خبر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/