رخ مهتاب

 بی قرار تو ام و در دل تنگم گله هاست ...


آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست


مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب ...


در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست


بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است ...


مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست


باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق ...


و سکوت تو جواب همه مسئله هاست

 

/ 0 نظر / 2 بازدید