یک تصمیم وحشتناک گرفتم

 

آنقدر تنهایی ام ترسناک است


که حتی مرگ هم جرات نزدیکی به مرا ندارد


خنده از روی لبانم فراریست


و غم هم جرات نزدیکی به دلم را ندارد


آخرین همدمم خدا بود


یک تصمیم وحشتناک گرفتم

 

تو را ترک کردم...


خدا هم قهر کرد


دیروز خداحافظی کرد و رفت

/ 0 نظر / 2 بازدید