.... مرا ببخش! اگر گاهی طاقتم تمام میشود
و با دهانی بسته ,
به لهجه اشکها صدایت میکنم
/ 0 نظر / 2 بازدید