آدم ها خیلی نمیتونن از هم دور بشن ٬ بالاخره یه چیزی جا میمونه که مجبورن برگردن و برش دارن ٬ سعی نکن از من دور بشی ... دلت اینجاست . . .